Inloggen

Machines en samenstellen


Wat valt onder machines en samenstellen?

Hieronder vallen bijvoorbeeld stand-alone machines maar ook machines die ergens ingebouwd moeten worden. Ook vallen hieronder hulpstukken die op een machine worden gebruikt zoals een bak op een shovel, dit zijn de zogenaamde ‘verwisselbare uitrustingsstukken’. De volledige lijst van het toepassingsgebied vind je in de CE-Tool. Bekijk deze lijst goed want dan weet je of jouw product hieronder valt.


Er kunnen meerdere Richtlijnen van toepassing zijn op jouw product (stellingen)
De meeste machines worden aangesloten op het stopcontact en dan is ook de zogenaamde Laagspanningsrichtlijn van toepassing op jouw product. Zit er ook elektronica in de machine dan is ook de EMC Richtlijn van toepassing, etc. Of dit bij jouw product ook van toepassing is kun je aangeven in de CE-Tool door de vragen aan te vinken of ‘het product op het elektriciteitsnet wordt aangesloten’, of er ‘elektronica in het product verwerkt wordt’, etc. De CE-Tool neemt deze eisen dan voor je mee.

Voorbeeld CE-Tool: Meerdere richtlijnen van toepassing

Wat valt hier niet onder?
Heb je bovenstaande stappen doorlopen dan moet je eerst de wizard ‘uitzonderingen’ doorlopen. Kijk in die lijstjes goed of jouw product niet is uitgezonderd.


Toetsen van de veiligheidseisen; de risicoanalyse
Heb je de wizard ‘uitzonderingen’ doorlopen dan kan je het beste beginnen met de risicoanalyse. Daarmee stel je vast of jouw product aan de wettelijke veiligheidseisen voldoet. In de risicoanalyse zit ook een waarderingsmethode ingebouwd. Daarmee kan je een punt wat niet-OK is waarderen. Daaruit blijkt of je een niet-OK punt acuut moet oplossen of dat dit een wat lagere prioriteit heeft. Vervolgens kan je een maatregel beschrijven zoals het afschermen van bepaalde delen. Aansluitend kan je de gekozen oplossing wederom waarderen en als het goed is dat punt dan ‘OK’. Zo niet, dan moet je een andere maatregel bedenken.

Voorbeeld CE-Tool: Risicobeoordeling Machinerichtlijn (mogelijk i.c.m. andere richtlijnen)

Wat moet er in de gebruiksaanwijzing?
Je bent verplicht een gebruiksaanwijzing mee te leveren, maar wat moet daarin? In de CE-Tool vind je een lijst(je) met eisen waar jouw gebruiksaanwijzing moet voldoen. Die vind je in de map ‘gebruiksaanwijzing’, hoe kan het ook anders. Heb je al een gebruiksaanwijzing check dan of dit aan deze eisen voldoet. Maak je ook andere producten waarop ook andere eisen van toepassing zijn dan is de inhoud van de gebruiksaanwijzing vaak anders. Let daar dus even goed op dat je per CE dossier deze eisen checkt.


Wat moet er op het typeplaatje/label?
De wet stelt ook eisen aan het typeplaatje of label dat je op jouw product aanbrengt. In de map ‘typeplaatje/label’ kan je een voorbeeld genereren dat voldoet aan deze eisen. Let daarbij op dat de invulvelden met een * verplichte velden zijn. Dat zijn dan verplichte vermeldingen die je op jouw product moet aanbrengen. Als je ook andere producten aanmaakt in de CE-Tool waarop andere eisen van toepassing zijn dan gelden er vaak andere verplichte velden. Let daar dus even goed op.

Voorbeeld CE-Tool: Typeplaatje in WORD (Je kunt deze indien gewenst altijd aanpassen)

Wat zet je in de Verklaring van overeenstemming?
Je moet ook een zogenaamde Verklaring van overeenstemming meeleveren met je product. Hierin verklaar je dat jouw product aan de wettelijke eisen voldoet. In de map ‘Verklaring van Overeenstemming’ kan je deze verklaring genereren. Let daarbij op dat de invulvelden met een * verplichte velden zijn. Die ‘moet’ je dus invullen. Als je ook andere producten aanmaakt in de CE-Tool waarop andere eisen van toepassing zijn dan gelden er vaak andere verplichte velden. Let daar dus even goed op.

Voorbeeld CE-Tool: Verklaring van Overeenstemming in WORD (Je kunt deze indien gewenst altijd aanpassen)

Welke technische documentatie moet minimaal aanwezig zijn?
Je bent verplicht een zogenaamd ‘Technisch Dossier’ op te stellen, maar wat moet daarin? In de CE-Tool vind je een lijst(je) met eisen waar jouw Technisch Dossier moet voldoen. Die vind je in de map ‘Technische Documentatie’. Controleer of je de stukken hebt die hierin genoemd worden. Maak je ook andere producten waarop ook andere eisen van toepassing zijn dan is de inhoud van dit dossier vaak anders. Let daar dus even goed op dat je per CE dossier deze eisen checkt.


Moet het product getest worden?
Bij de meeste producten mag je de CE-markering zelf doen en is een externe keuring niet nodig. Dit is wel verplicht als jouw product risicovol is. En wat is dan ‘risicovol’? Daarbij moet je denken aan een medisch hulpmiddel, producten voor in explosiegevaarlijke omgevingen, druksystemen, etc. Dit is echter ook het geval als je in eigen beheer printplaten ontwerpt, etc. In een flowchart kan je aflezen of jouw product extern gekeurd moet worden of niet. Kom je er niet uit mail dan even naar Euronorm Tools.


Documentencontrole
Als je bovenstaande stappen hebt doorlopen is het altijd mogelijk je CE dossier door ons te laten controleren. Wij geven dan aan of je alle punten voldoende doorlopen hebt.


CE bijeenkomst
Wil je inhoudelijk meer te weten komen over CE-markering dan vertellen we dit graag op een van onze CE bijeenkomsten.


Registreer je op de CE-Tool