Inloggen

CE Tool: prima medicijn tegen administratieve rompslomp

Maakt u een product of samenstel dan heeft u meestal te maken met CE-markering. Wat ons in de praktijk vaak opvalt is dat het technisch gezien vaak goed in orde is maar dat de juridische onderbouwing te wensen over laat. Technici en administratie gaat blijkbaar nog altijd niet samen. Zo komen we verouderde Richtlijnen tegen maar ook reeds vervallen normen en normen die geen enkel nut hebben in het kader van CE-markering, etc.

Maar ook is de informatie op het product en verpakking lang niet altijd in orde om maar te zwijgen over het ontbreken van een risicoanalyse. Niet dat het product onveilig is maar het destilleren van de minimale veiligheidseisen uit de diverse Richtlijnen wordt nog altijd als lastig ervaren, en logisch ook, CE-markering is immers geen dagtaak voor de meesten. Welnu, dergelijke eisen worden automatisch in de CE Tool gegenereerd en in hapklare brokken gepresenteerd.

Een deel van de CE-Tool is zonder in te loggen te gebruiken, bijvoorbeeld het vaststellen welke Richtlijnen van toepassing zijn op uw product. Wilt u ook risicoanalyses, verklaringen van overeenstemming, typeplaatjes en labels aanmaken dan moet u wel inloggen.

U kunt registreren of inloggen door rechtsbovenaan de pagina op "Inloggen" te drukken.