Inloggen

Drukapparatuur / Druksystemen


Wat valt onder druksystemen?

Hieronder valt drukapparatuur en samenstellen vanaf een druk van 0,5 bar.


Er kunnen meerdere Richtlijnen van toepassing zijn op jouw product
Als jouw product een afsluiter is dan kan die ook zijn uitgevoerd met een elektrische aandrijving. Als dat zo is dan moet je ook de eisen ten aanzien van elektriciteit meenemen. Deze zijn opgenomen in de Laagspanningsrichtlijn. Heb je ook elektronica verwerkt in jouw samenstel dan moet je ook de eisen ten aanzien van de elektronica in jouw product meenemen. Deze staan in de zogenaamde EMC Richtlijn, etc. Of er bij jouw product ook andere eisen van toepassing zijn kun je in de CE-Tool eenvoudig aangeven door de vragen aan te vinken of er ‘elektronica in het product verwerkt wordt’, of dat er ‘draaiende delen zijn’ of dat het product op het ‘elektriciteitsnet wordt aangesloten’, etc. De CE-Tool neemt dan ook deze eisen voor je mee.

Voorbeeld CE-Tool: Meerdere richtlijnen van toepassing

Wat valt hier niet onder?
Heb je bovenstaande stappen doorlopen dan moet je eerst de wizard ‘uitzonderingen’ doorlopen. Kijk in die lijstjes goed of jouw product niet is uitgezonderd. Check die goed en vink vervolgens aan of jouw product of samenstel in die lijst staat of niet. Let op want de Richtlijn drukapparatuur kent een lange reeks met uitzonderingen die lang niet altijd duidelijk is. Kom je er niet uit mail dan even naar Euronorm Tools.


Toetsen van de veiligheidseisen; de risicoanalyse
Heb je de wizard ‘uitzonderingen’ doorlopen dan kan je het beste beginnen met de risicoanalyse. Met de risicoanalyse stel je vast of jouw product of samenstel aan de wettelijke veiligheidseisen voldoet. In de risicoanalyse zit ook een waarderingsmethode ingebouwd. Daarmee kan je een punt wat niet-OK is waarderen. Daaruit blijkt of je een niet-OK punt acuut moet oplossen of dat dit een wat lagere prioriteit heeft. Vervolgens bedenk je een maatregel om het probleem op te lossen. Aansluitend kan je de gekozen oplossing wederom waarderen en als het goed is dat punt dan ‘OK’. Zo niet, dan moet je een andere maatregel bedenken. Ga er bij de risicoanalyse vanuit dat de klant jouw product verkeerd kan gebruiken. Daar moet jij zoveel mogelijk op anticiperen en waar nodig voor waarschuwen in je gebruiksaanwijzing!

Voorbeeld CE-Tool: Risicobeoordeling Drukapparatuur (mogelijk i.c.m. andere richtlijnen)

Wat moet er in de gebruiksaanwijzing?
Je bent verplicht een gebruiksaanwijzing mee te leveren, maar wat moet daarin? In de CE-Tool vind je een lijst(je) met eisen waar jouw gebruiksaanwijzing moet voldoen. Die vind je in de map ‘gebruiksaanwijzing’. Zorg dat jouw gebruiksaanwijzing aan deze eisen voldoet. Maak je ook andere producten waarop ook andere eisen van toepassing zijn dan is de inhoud van de gebruiksaanwijzing vaak anders. Let er dus goed op dat je per CE dossier de eisen ten aanzien van de gebruiksaanwijzing anders kunnen zijn.


Wat moet er op het typeplaatje/label?
De wet stelt ook eisen aan het typeplaatje of label dat je op jouw product moet aanbrengen. In de map ‘typeplaatje/label’ kan je een voorbeeld genereren dat voldoet aan deze eisen. Let daarbij op dat de invulvelden met een * verplichte velden zijn. Dat zijn dan verplichte vermeldingen die je op jouw product moet aanbrengen. Als je ook producten aanmaakt in de CE-Tool waarop andere eisen van toepassing zijn dan gelden er vaak ook andere verplichte velden. Check dit dus per product dat je aanmaakt in de CE-Tool.

Voorbeeld CE-Tool: Typeplaatje gegevens online invullen (Je kunt het typeplaatje altijd online of in WORD aanpassen)

Wat zet je in de Verklaring van Overeenstemming?
Ook ben je verplicht een zogenaamde ‘Verklaring van Overeenstemming’ mee te leveren bij jouw product. Hierin verklaar je dat het product aan de wettelijke eisen voldoet. In de map ‘Verklaring van Overeenstemming’ kan je deze verklaring genereren. Let daarbij op dat de invulvelden met een * verplichte velden zijn. Die ‘moet’ je dus invullen. Als je ook andere producten aanmaakt in de CE-Tool waarop andere eisen van toepassing zijn dan gelden er vaak andere verplichte velden. Let daar dus goed op.

Voorbeeld CE-Tool: Verklaring van Overeenstemming in WORD (Je kunt deze altijd naderhand nog aanpassen)

Welke technische documentatie moet minimaal aanwezig zijn?
Je bent verplicht een zogenaamd ‘Technisch Dossier’ op te stellen, maar wat moet daarin staan? In de CE-Tool vind je een lijst(je) met eisen waar jouw Technisch Dossier aan moet voldoen. Die vind je in de map ‘Technische Documentatie’. Controleer of je de stukken hebt die hierin genoemd worden. Maak je ook andere producten waarop ook andere eisen van toepassing zijn dan is de inhoud van dit dossier vaak anders. Let daar dus even goed op dat je per CE dossier deze eisen checkt.


Moet het product getest worden
Drukapparatuur is onderverdeeld in een reeks modulen, van A, B, C, D, E, F, G en H. Voor velen is dit taaie kost en hoe dit bij jouw product zit vind je in de map ‘Testrapporten/certificaten’ in de CE-Tool. Daar tref je een flowchart aan waarmee we je zo goed mogelijk de weg wijzen. Dit is overigens wel een lastig stukje en kom je er niet uit mail dan even naar Euronorm Tools.


Documentencontrole
Als je bovenstaande stappen hebt doorlopen is het altijd mogelijk je CE dossier door ons te laten controleren. Wij geven dan aan of je alle punten voldoende doorlopen hebt. Voor ons is het altijd prettig als je in de map ‘Mijn Documenten’ enkele foto’s upload waardoor we ook direct een beeld krijgen van het product.


CE bijeenkomst
Wil je inhoudelijk meer te weten komen over CE-markering dan vertellen we dit graag op een van onze CE bijeenkomsten.


Registreer u op de CE-Tool